5a9ce71029d902845666cf9b8516113c.jpg
Výsledkový servis 22.2.2017

Ani uplynulý víkend nevyšli naši tenisté zkrátka.

Oproti předchozímu víkendu byli tentokrát úspěšnější „chlapi“. Na nejvyšší stupínek dosáhli jak ve dvouhrách, tak čtyřhrách. Uznání si samozřejmě zaslouží i ostatní hráči, kteří obsadili další bodovaná místa. K dosaženým výsledkům samozřejmě blahopřejeme a do dalších utkání přejeme hodně sportovního štěstí.

 

Ml. žáci 08KT.xls

St. žáci 08KT.xls

Dorost 08KT.xls

Dospělí 08KT.xls

 

Za lTC Mladá Boleslav 

Pavel Vondráček , Jiří Kozderka

22.02.2017
f3859fafde30fd04b77104e9ad9febad.jpg
Výsledkový servis 16.2.2017

 Také o tomto víkendu pokračovali naši sportovci ve „vítězném tažení“ zimní sezonou. Dařilo se zejména našim děvčatům, kdy na nejvyšší stupínek ve dvouhrách i čtyřhrách vystoupila na turnaji kategorie C Ellen Kultová v ml. žákyních, Veronika Šprojcarová také v kategorii C ve starších žákyních a v jednotlivcích na pražském halovém oblastním přeboru dorostu Tereza Vajsejtlová.  První místo ve čtyřhře ml. žákyň také obsadila dvojice Aneta Gabrielová a Kiara Žabková, kdy Aneta navíc obsadila velice pěkné 2. místo i ve dvouhře. 

gratulujeme

 

Mladší žáci

Starší žáci

Dorost

Dospělí

 

Za LTC Mladá Boleslav

Pavel Vondráček , Jiří Kozderka

16.02.2017
860acb0a4c1dfcb90056abe93c846d2f.png
Výsledkový servis 8.2.2017

Výsledky našich tenistů za uplynulý víkend

 

Ml. žáci

St. žáci

Dorost

Dospělí

 

Za LTC Mladá Boleslav

Pavel Vondráček a Jiří Kozderka

 

08.02.2017
9fc7b0ffa8574b332a2d7dd9aef4bad5.jpg
Boleslavský tenis - 2017

Boleslavský tenis na výsluní

 

       Tenis se řadí k individuálním sportům náročným jak na ekonomiku, tak čas. V současné době rodiče hráčů z řad mládež mají nezastupitelnou roli při vývoji dítěte v tenisu. Vedle materiálního zabezpečení klubem a zastřešení trenérem se může mladý adept tenisu prokousávat na výkonnostním žebříčku mezi nejlepší hráče v dané kategorii. Tato nelehká a mnohdy trnitá cesta je lemována dílčími úspěchy a na druhé straně prohrami, které jsou nedílnou součást růstu výkonnosti jedince.

         Klub LTC Mladá Boleslav s dlouholetou tradicí v posledním desetiletí bojuje na dvou frontách, s cílem zvýšit prestiž tenisu v rámci nejenom kraje, ale celé ČR. Na jedné straně s omezeným rozpočtem výbor úspěšně udržuje areál a jeho tenisový život na všech úrovních závodního tenis i rekreačního hraní. Na straně druhé musí v rozpočtu pracně hledat prostředky na podporu závodního tenisu, což je mnohdy nesnadným úkolem. Přes všechna úskalí výbor ve spolupráci s rodiči dokázal v posledních letech zajistit soutěže družstev, o kterých se v Mladé Boleslavi vedle jiných sportů příliš nemluví. Za uvedené příklady II. liga smíšených družstev, divize  družstev dospělých, nejvyšší republiková soutěž dorostu, dále nejvyšší liga starších žáků atd.

         Pokud mluvíme o individuálním sportu, jenom namátkou můžeme uvést úspěchy boleslavských tenistů v kategoriích mládeže:

Od chovankyně Tereza Vajsejtlová nastupuje prvním rokem v kategorii dorostu a v lednu zaznamenala úspěch v podobě 3. místa na mezinárodním turnaji ITF do 18 let ( evropská tenisová federace ) v Praze v singlu, po loňských úspěších na evropských

turnajích ETA do 14 let.

        V současné době také vyrůstá nadějná generace dívek, které v roce 2016 z kategorie "baby tenisu" začaly sbírat body v mladších žákyních. O jménech Ellen Kultová, Aneta Gabrielová, Kiara Žabková a Valentina Vachková při zlepšení tréninkových a materiálních podmínek ještě v budoucnu jistě uslyšíme. Za zmínku také stojí výsledky mladších žáků Matěje Volfa a Vojty Hadaščoka.


     Snahou klubu do budoucna je zviditelnit tenis před veřejností, získat partnery pro závodní tenis a možná za pomoci některých firem vybudovat tréninkové středisko mládeže pro Mladou Boleslav a okolí. 

      Věřím, že tato vize není pouze hudbou budoucnosti a že boleslavský tenis vedle dalších sportů bude na výsluní i v rámci celé České republiky.

 

 

        PaeDr. Miroslav Špalek trenér LTC Mladá Boleslav

 

 

 

08.02.2017