Dlouhodobá výpůjčka kurtů - 2016

Rada města schválila v minulém týdnu výpůjčku několika pozemků pod tenisovými kurty na Štěpánce společnosti LTC Mladá Boleslav, a to s účinností od 1. 5. 2016, na dobu určitou po dobu 30 let, za účelem užívání pozemků k rekreaci a sportu a s povinností nájemce udržovat pozemky v čistotě. Informoval o tom náměstek primátora Jiří Bouška.LTC Mladá Boleslav, o.s. oslavil v r. 2002 sté výročí svého trvání. Sportovní činnosti se věnoval po celou dobu na stejném místě, tedy v parku Štěpánka. Díky tomu je areál nejstarším sportovištěm města Mladá Boleslav. Klub je vlastníkem všech staveb tvořících tenisový areál a některých pozemků. Rada města nyní schválila dlouhodobou výpůjčku zbylých pozemků pod kurty klubu LTC, aby to bylo v souladu s platnou legislativou a zároveň se umožnilo klubu pokračovat zde v úpravách areálu a žádat i o dotace pro tyto účely. Město již podle náměstka Boušky v rozpočtu na letošní rok počítá s částkou 200 000 Kč na spolufinancování úprav areálu v případě, že se klubu podaří získat příslušnou dotaci od kraje.