Bezhotovostní platby

 

Bezhotovostní platby 2019-2020 (platné od 1.11.2019)

V souvislosti s dalším rozšiřováním bezhotovostních plateb (členské příspěvky bezhotovostně platí již 90% členů, platby za trenérské služby a za zimní pronájmy platí bezhotovostně více než 2/3 hráčů) a s využitím uvolnění konstantních symbolů upravujeme pravidla pro pro tyto platby. Současně žádáme o důsledné vyplňování jmen hráčů - nikoli plátců! - a doplnění o období, za které je platby prováděna, v popisu platby pro příjemce (pokud jej software banky umožňuje). Základním povinným platebním údajem každého člena spolku nebo účastníka spolkem
pořádaných kursů či škol je jeho rodné číslo. Výjimkou jsou platby za faktury.

Údaje pro bezhotovostní platby:
Č.účtu LTC MB: 43-9528930207/0100

Bankovní účet:  43-9528930207/0100 
Platby, pronájmy, poplatky  
Var. symbol: rodné číslo člena 
Konst. symbol x558 příspěvky, poplatky
Spec. symbol:  1558 čl. příspěvěk základní
  2558 čl. příspěvěk s předplatným
  6558 čl. příspěvěk základní + skřínka
  7558 čl. příspěvěk s předplatným + skřínka
Konst. symbol: x208 trenérské práce a služby
  1208 M. Špalek
  2208 V. Krinwald
  3208 Maroušek
  4208 Orcykrová
  5208 M. Kratochvílová
  6208 J. Vrbka
 Konstantní symbol: x308 pronájmy kurtů a tělocvičen
  6308 SPARING Mladá Boleslav
  7308 SPORTCENTRUM Bezděčín
  8308 TENISCENTRUM Kosmonosy
  9308 ostatní pronájmy 
Popis pro příjemce
 Příjmení a jméno člena/hráče - období(zpravidla měsíc)
    př.: Volf Matěj - listopad
Variabilní symbol: číslo faktury  platby za faktury vystavené klubem
Konstantní symbol: 8 platby za zboží
V Mladé Boleslavi dne 14.10.2019
Ing. Karel Ortcykr - ekonom klubu