Bezhotovostní platby 2020-2021 (platné od 1.11.2020)

Bezhotovostní platby již představují více jak 90% všech plateb mezi klubem a jeho členy. Ke snadné identifikaci platby je proto nutné přesné vyplňování variabilních a konstantních symbolů, pro rychlé určení identitu osoby a správné zařazení platby pak uvádění jména člena/hráče  a období, za které je placeno. Základním povinným platebním údajem každého člena spolku nebo účastníka spolkem pořádaných kursů či škol je jeho rodné číslo. Výjimkou jsou platby za faktury.

Údaje pro bezhotovostní platby:
Č.účtu LTC MB:      43-9528930207/0100

Var. symbol: rodné číslo člena      čl.příspěvky a klubové poplatky
                                trenérské služby a pronájmy kurtů
Konst. symbol x558 příspěvky, poplatky
Spec. symbol:  1558 čl. příspěvěk základní
  2558 čl. příspěvěk s předplatným
  6558 čl. příspěvěk základní + skřínka
  7558 čl. příspěvěk s předplatným + skřínka
  9558 ostatní platby (např. brigády)
Konst. symbol: x208 trenérské práce a služby
  1208 M. Špalek
  2208 V. Krinwald
  3208 Maroušek
  4208 Orcykrová
  5208 M. Kratochvílová
  6208 J. Vrbka
  8208 ???
 Konstantní symbol: x308 pronájmy kurtů a tělocvičen
  6308 SPARING Mladá Boleslav
  7308 SPORTCENTRUM Bezděčín
  8308 TENISCENTRUM Kosmonosy
  9308 ostatní pronájmy 
Popis pro příjemce
 Příjmení a jméno člena/hráče - období(zpravidla měsíc)
    př.: Volf Matěj - listopad
Variabilní symbol: číslo faktury  platby za faktury vystavené klubem
Konstantní symbol: 8 platby za zboží
  308 platby za služby
V Mladé Boleslavi dne 30.10.2020
Ing. Karel Ortcykr - ekonom klubu