Vítáme Vás v tenisovém klubu LTC Mladá Boleslav.

Tenisový klub, založený v roce 1902, najdete v krásném prostředí lesoparku Štěpánka. Areál s 10 venkovními kurty patří k nejhezčím v České republice.Klub sdružuje okolo 300 členů všech věkových kategorií.

 

Nábor dětí do tenisové školy  každé pondělí od 18:00 hod.

LTC informuje - výjimka ze zákazu volného pohybu

Vážení sportovní přátelé,

I.   mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN, ze dne 6.4.2020 bylo zrušeno mimořádné opatření ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN. Podle článku I. odst. 3 byla udělena výjimka ze zákazu volného pohybu osob při sportování na venkovních sportovištích za splnění těchto podmínek: - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, - společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, - nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování. Shora uvedené opatření umožňuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak se zachováním všech klíčových opatření k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného SARS-CoV-2.

Pročtěte si prosím celý obsah.