U K O N Č E N Í  P R O V O Z U  A R E Á L U
 
Letošní podzimní provoz tenisového areálu bude ukončen 7.11. Po tomto datu
již v žádném případě nebude možné až do jara příštího roku využívat jakékoliv
zařízení klubu.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou v dubnu 2020.

Informační dopis 2019

Vážení sportovci, přátelé, členové a sympatizanti LTC Mladá Boleslav.

Nová letní sezóna 2019 je za dveřmi. V příloze zasílám dopis předsedy klubu se základními informacemi.  Další a všechny informace rovněž naleznete webových stránkách klubu  www.mbtenis.cz.   
 
Stejně jako minulé roky žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost poplatkové povinnosti a správnému zadání variabilního symbolu a konstantního symbolu pro orientaci ekonoma klubu, za jakým účelem a v čí prospěch je platba prováděna (viz. připojená pravidla pro bezhotovostní styk). Stává se velice často, že není možné identifikovat plátce, za co platí nebo za jaké období. Prosíme, vedle správného konstantního symbolu do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení za koho je placeno, nikoliv odesílatele platby, spolu s uvedením za co je placeno.
 
Dále upozorňujeme trénující hráče na nutnost splnit poplatkovou povinnost v požadovaném termínu. Pro všechny hráče bez výjimky platí, že bez splnění poplatkových povinností, případně odpracování či zaplacení brigád, nebudou hráči vpuštěni na kurt.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám mnoho radosti z tenisu a příjemných zážitků v našem klubu!
 
 
 
Za výbor LTC Mladá Boleslav
 
Mgr. Jan Bažant, sekretář LTC Mladá Boleslav, z.s.