Vítáme Vás v tenisovém klubu LTC Mladá Boleslav

Tenisový klub, založený v roce 1902, najdete v krásném prostředí lesoparku Štěpánka. Areál s 10 venkovními kurty patří k nejhezčím v České republice.Klub sdružuje okolo 300 členů všech věkových kategorií.

 

Doba covidová

Bohužel epidemiologický stav neumožňuje oficiálně trénovat v halách, ačkoliv je k této situaci řada výhrad a opodstatněných argumentů pro znovuotevření. Nicméně chci zatím za uplynulé období poděkovat a pochválit hráče z mé tréninkové skupiny, kteří pravidelně 3 - 4 x týdně absolvují kondiční tréninky ve dvojicích v přírodě. Tato aktivita přinese užitek v době, kdy znovu přejdeme k tenisovému tréninku a bez problému navážeme na rozvoj speciálních pohybových dovedností na tenisovém dvorci. Jedná se o cílený program rozvoje základních pohybových schopností , který je stavebním kamenem pro zlepšování zejména rychlosti, výbušné síly a rychlostní vytrvalosti.

Na základě současných zkušeností, kdy podmínky nejsou vždy ideální (sníh, bahno, náledí), do budoucna rád předložím výboru návrh vybudování venkovního posilovacího a kondičního centra v prostoru u odrazové zdi. Mám vše připraveno jak vše na jaře udělat. Nakonec se ukazuje, že vedle "komorních podmínek posiloven a fitcenter" využití venkovních možností a přirozeného rozvoje fyzického fondu má své opodstatněné výhody a řada hráčů se stává odolnějšími. Sám za sebe musím konstatovat, že vždy to není jednoduché a trenér musí vymýšlet cvičení a přírodní pomůcky, musí Vás to bavit.

Držím všem hráčům palce, chválím a věřím, že vydržíme v tréninkovém zatížení až do přechodu na tenisové dvorce.

PaeDr. Miroslav Špalek