U K O N Č E N Í  P R O V O Z U  A R E Á L U
 
Letošní podzimní provoz tenisového areálu bude ukončen 7.11. Po tomto datu
již v žádném případě nebude možné až do jara příštího roku využívat jakékoliv
zařízení klubu.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou v dubnu 2020.
 

Provozní doba

LTC  Vážení členové od 1.5.2019 je provoz areálu následující:

  pondělí - pátek 8.00 - 12.00 hod, 13.30 - 20.00 hod

  sobota, neděle 8.00 - 20.00 hod

 

za LTC Mladá Boleslav  

Pavel Vondráček, Jan Šourek