U K O N Č E N Í  P R O V O Z U  A R E Á L U
 
Letošní podzimní provoz tenisového areálu bude ukončen 7.11. Po tomto datu
již v žádném případě nebude možné až do jara příštího roku využívat jakékoliv
zařízení klubu.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou v dubnu 2020.

Prázdninové hraní

LTC Mladá Boleslav

      Prázdninové hraní pro nečleny

LTC Mladá Boleslav nabízí nečlenům klubu zvýhodněné předplatné na prázdninové hraní na kurtech LTC v měsíci červenci a srpnu 

Mládež do 18 let, studující do 26 let (potvrzení o studiu, ISIC apod.)  - 400,- kč

Předplatitelé se zavazují řídit hracím řádem klubu a pravidly rezervací kurtů a dbát pokynů správců a činovníků klubu.

Za LTC Mladá Boleslav 

Pavel Vondráček