U K O N Č E N Í  P R O V O Z U  A R E Á L U
 
Letošní podzimní provoz tenisového areálu bude ukončen 7.11. Po tomto datu
již v žádném případě nebude možné až do jara příštího roku využívat jakékoliv
zařízení klubu.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou v dubnu 2020.

Blahopřejeme

JŠ

Velkolepé jubileum oslavila v listopadu členka našeho klubu paní Jindřiška Štěpničková. Jménem LTC Mladá Boleslav paní Štěpničkové popřál k 90. narozeninám předseda klubu J. Nezavdal vše nejlepší, hlavně co nejvíce zdraví a životní pohody do dalších let!