Popis rezervací kurtů pro REKREAČNÍ hráče LTC MB

Tento systém slouží k lepší přehlednosti a možnosti aktivně rezervovat hrací hodiny na kurtech LTC MB na webových stránkách www.mbtenis.cz. Od 20.4.2014 má každý člen LTC MB, který zaplatí členské příspěvky, v rezervačním systému založené jméno a má možnost si na základě obdrženého e-mailu, který obsahuje heslo, zamluvit dvorce ke hraní. Níže jsou uvedeny tři varianty umožňující hru včetně té, kdy si hráč nezaplatí ani členské příspěvky.

1. Hráč má zaplaceny členské příspěvky s předplatným. Člen klubu rezervaci provádí sám přes rezervační systém. Musí mít odpracované nebo zaplacené brigádnické hodiny. Ke hře je možné vybrat si všechny členy LTC. Při vlastní rezervaci je rezervovaná hodina vsystému znázorněna zelenou barvou.

2. Hráč má zaplaceny pouze členské příspěvky. Člen klubu rezervaci provádí sám přes rezervační systém. Před hrou si člen zaplatí u správců poplatek za kurt. Ke hře je možné vybrat si všechny členy LTC. Při vlastní rezervaci je rezervovaná hodina v systému znázorněna žlutou barvou.

3. Hráč nemá zaplaceny členské příspěvky/nečlen klubu - rezervace se provádí pouze prostřednictvím přítomného správce. Před hrou si nečlen zaplatí u správců poplatek za kurt. Rezervovaná hodina je v systému znázorněna žlutou barvou.

Přihlášení do rezervací kurtů:

Přihlášení do rezervačního systému provedete v pravém horní rohu webových stránek LTC Mladá Boleslav. V poli login - zadáte vaše jméno bez diakritiky, v poli heslo zadáte vámi zvolené heslo, kliknete do pole přihlásit. V případě zadání správných přihlašovacích údajů dojde k přihlášení do vašeho účtu. O přihlášení do systému se můžete pokusit celkem 5x neúspěšně, poté bude vaše uživatelské jméno zablokováno a vy musíte požádat administrátora o jeho odblokování (systém vás na tento fakt upozorní varovným hlášením).

Změna nastavení profilu a hesla:

Při přihlášení do rezervačního systému se pod vaším přihlašovacím jménem zobrazí pole „Můj profil“ a kliknutím se zobrazí menu vašeho profilu.

 • nástěnka - zobrazení přihlášeného - počet rezervací a počet aktuálních bodů na daný týden
 • rezervace - počet vašich rezervací s uvedeným datem a hodinou
 • uživatelské údaje -údaje člena LTC -v případě neúplných údajů proveďte jejich aktualizaci
 • změna hesla - tuto volbu použijte tehdy, chcete-li změnit svoje stávající přihlašovací heslo, postup je následující: zadejte nejprve své dosavadní heslo, dále zadejte nové heslo obsahující 5 až 20 znaků a opakujte pro ověření, poté stiskněte uložit a objeví se zpráva o úspěšné změně hesla. Nestane-li se tak, akci opakujte.

Práce s rezervacemi rekreantů:

1. V levé části obrazovky je kalendář, který zobrazuje aktuální měsíc se zobrazením aktuálního dne. Kalendář lze posouvat po měsících pomocí kliknutí na šipky vedle názvu měsíce.

2. Budete-li si chtít pouze prohlížet stav rezervací na kurtech v libovolný den, klikněte na požadovaný den v kalendáři a zobrazí se vám rezervace kurtů na tento den.

3. Jako členové tenisového klubu LTC Mladá Boleslav máte oprávnění si rezervovat kurty, které nejsou obsazeny „závodním tenisem LTC MB“ (modrá barva rezervací), „zápasy a turnaji LTC MB“ (červená barva rezervací) nebo „partnery LTC MB“ (šedá barva rezervací).

4. Rušení a obsazování dané hodiny na kurtu je možné nejpozději do 30 minut před jejím aktuálním začátkem. Poté má toto oprávnění manipulace s hodinou pouze správce kurtů.

5. Budete-li chtít aktivně zadávat nebo rušit rezervace na které máte oprávnění, musíte být přihlášeni (viz. výše uvedený postup)

6. Vložení rezervace: Po přihlášení do systému a vybrání daného dne v kalendáři, se vám „otevřou“ příslušná pole patřící ke dvorci a času rezervace. Máte-li oprávnění na vložení rezervace, kurzorem myši přejeďte na požadovanou volnou hodinu a klikněte na + (zadej rezervaci) nacházející se v rozvrhu. Objeví se vám obrazovka s typem rezervace (zadáte rekreační tenis) dále s informacemi o hodině , kterou hodláte obsadit a začátek rezervace včetně této hodiny (v případě rezervace na více hodin vyberete vždy začátek hodiny kterou budete končit). Vyberte kliknutím druh hry (dvouhra nebo čtyřhra) a dále vyberte hráče, kteří se dané hry zúčastní, poté kliknete na tlačítko „rezervovat“. Rezervace se provede a na obrazovce se objeví zpráva o úspěšném provedení akce: "Rezervace kurtu č. X, pro den: XX.XX.XXXX, v čase: XXh - XXh byla v pořádku vložena". Děkujeme nebo červená zpráva o tom proč se rezervace neprovedla ,, Nepodařilo se nám vložit rezervaci pro xx hodinu, prosíme zkuste to znovu. O úspěšné rezervaci se můžete ještě přesvědčit tak, že se vrátíte do přehledu rezervací buď kliknutím na den v kalendáři nebo na hodinu, kterou jste právě obsadili - měla by být vámi obsazená (zelená nebo žlutá barva pozadí hodiny) a také odkaz v ní se změnil na „zrušit“. Umístíte-li kurzor myši na tuto hodinu, můžete vidět podrobnější informace o rezervaci (to se týká i ostatních rezervovaných hodin).

7. Zrušení rezervace: Po přihlášení do systému a vybrání daného dne v kalendáři, se vám „otevřou“ příslušná pole patřící ke dvorci a času rezervace. Máte-li oprávnění na zrušení (jste zadavatelem dané rezervace), klikněte na odkaz (tlačítko) „zrušit" nacházející se v rozvrhu rezervací. Objeví se vám obrazovka s informacemi o hodině, kterou hodláte zrušit. Kliknete-li na tlačítko „stornovat“, zrušení se provede a na obrazovce se objeví zpráva o úspěšném provedení akce. Vy se o něm můžete ještě přesvědčit, tak že se vrátíte do přehledu rezervací na den v kalendáři a hodina, kterou jste právě zrušili, by měla být volná a odkaz v ní se změnil na „+“ (zadej rezervaci)

8. Volba „odhlásit“. Ve vlastním zájmu je dobré se po provedení plánovaných rezervací ze systému odhlásit, aby nedošlo k zneužití vašeho přihlašovacího hesla jinou osobou, která bude mít k tomuto počítači přístup v době vaší nepřítomnosti.

 Popis kreditního (bodového) systému v rámci rezervací:

Kreditní systém hodnocení rezervací byl vytvořen na základě velké vytíženosti rekreačních dvorců v pracovních dnech a to v čase od 16:00 hod. do 18:59 hod. Cílem je spravedlivý způsob přerozdělení rezervací v tuto dobu na všechny členy LTC MB hrající tenis rekreačně. Systém rezervací je možné provozovat díky internetovému připojení, které je v areálu LTC MB k dispozici.
 • Každý člen LTC MB, který provozuje rekreační tenis, má k dispozici na každý týden stejný počet kreditů (bodů), které může svými rezervacemi „utratit“ (tato suma je na 6 kreditů-bodů). 1 hodina dvouhry je v pracovní den od 16:00 hod. do18:59 hod ohodnocena 2 body.
 • 1hodina čtyřhry je v pracovní den od 16,00hod. do18,59hod ohodnocena 1bodem.
 • Každý člen si tedy může v průběhu jednoho týdne v času od 16,00hod. do 18,59hod sehrát např.3 hodiny dvouhry nebo 6 hodin čtyřhry. Tím si vyčerpá svou porci kreditů na týden.
 • Systém hlídá, aby nedošlo k vložení rezervace s hráči, kteří mají svou sumu kreditů na týden již vyčerpanou a takovou rezervaci neumožní.
 • Při vkládání rezervace lze ještě před jejím uložením zkontrolovat, aktuální stav bodů hráčů, kteří jsou předvyplněni v polích: hráč 1 až hráč 4.
 • "Neutracené“ body každého člena se nepřevádí do dalšího týdne.
 • Nebude-li kurt rezervován 30 minut před daným začátkem, může na něm hrát kdokoli z členů a body se mu nezapočítávají – rezervování se nezapisuje do systému.
 • Zrušení rezervace je umožněno do času maximálně 30 minut před daným začátkem rezervace.
 • Člen LTC se zaplaceným členským příspěvkem, hracím poplatkem a splněnou brigádnickou povinností má možnost rezervací se sedmidenním předstihem, člen bez zaplaceného hracího poplatku se čtyřdenním předstihem a ostatní s dvoudenním předstihem.
 • Rezervaci může zrušit pouze člen, který ji zadával nebo správce
 • Hráč, který nemá možnost rezervovat si hodinu na kurtu sám (nemá přístup k internetu), se může obrátit na jiného člena klubu, který má do systému rezervací přístup nebo na správce, který mu hodinu v systému rezervuje.
 • Hraní jakéhokoli hráče - nečlena (platí si jednotlivou hodinu hraní) vkládá do rezervací správce.
 • Body nejsou přenositelné na jiného hráče.
 • Správce dohlíží na shodu zadávání jednotlivých rezervací v systému s fyzickými jmény hráčů na kurtech a při porušování (zneužívání) systému (např. na kurtu nebude hrát hráč, který je zapsán) je oprávněn udělit na daný týden tzv. mínus body podle svého uvážení. Tyto záporné body se promítnou do sumy kreditů (bodů) postiženého hráče.
 • Zůstane-li kurt rezervován a nikdo se nedostaví do 10 minut od začátku může být obsazen kýmkoli, jak tomu bylo doposud a hráči, který rezervaci zapomněl zrušit, správce může přidělit mínus body.
 • V případě, že hra na rezervovaném kurtu nemohla proběhnout z důvodu nepříznivého počasí a zadavateli v danou dobu není systémem povoleno její zrušení, požádejte správce o její zrušení. Body se vám tímto zásahem samozřejmě nezapočítávají do povolené sumy bodů určené na týden. LTC MB si vyhrazuje právo rušit rezervace rekreačních hráčů v případě, že se např. daný turnaj vlivem špatného počasí nestihne dohrát do původně plánovaného času. Ujistěte se tedy, pokud to je možné, o stálosti vaší rezervace v systému.