Popis rezervací kurtů pro REKREAČNÍ hráče LTC MB

Tento systém slouží k lepší přehlednosti a možnostiaktivně rezervovat hrací hodiny nakurtech LTC MB na webových stránkách www.mbtenis.cz. Od 20.4.2014 má každý člen LTC MB, který zaplatí členské příspěvky, v rezervačním systému založené jméno a bude mít možnost si na základě obdrženého e-mailu, který obsahuje heslo, zamluvit dvorce ke hraní. Níže jsou uvedeny tři varianty umožňující hru včetně té, kdy si hráč nezaplatí ani členské příspěvky.

1. Hráč má zaplaceny členské příspěvky spředplatným Člen klubu rezervaci provádí sám přes rezervační systém. Musí mít odpracované nebo zaplacené brigádní hodiny. Ke hře je možné vybrat si všechny členy LTC.Při vlastní rezervaci je rezervovaná hodina vsystému znázorněna zelenou barvou.

2. Hráč má zaplaceny členské příspěvky Člen klubu rezervaci provádí sám přes rezervační systém.Před hrou si člen zaplatí u správců poplatek za kurt.Ke hře je možné vybrat si všechny členy LTC.Při vlastní rezervaci je rezervovaná hodina vsystému znázorněna žlutou barvou.

3. Hráč nemá zaplaceny členské Nečlen klubu - rezervace se provádí pouze prostřednictvím přítomného správce .Před hrou si nečlen zaplatí u správců poplatek za kurt.Rezervovaná hodina je vsystému znázorněna žlutou barvou.

Přihlášení do rezervací kurtů :

Přihlášení do rezervačního systému provedete vpravém horní rohu webových stránek LTC Mladá Boleslav v poli login - zadáte vaše jméno bez diakritiky , v poli heslo - zadáte vámi zvolené heslo, kliknete dopole přihlásit . Vpřípadě zadání správných přihlašovacích údajů dojde kpřihlášení do vašeho účtu.O přihlášení do systému se můžete pokusit celkem 5krát neúspěšně, poté bude vaše uživatelské jméno zablokováno a vy musíte požádat administrátora o jeho odblokování (systém vás na tento fakt upozorní varovným hlášením).

Změna nastavení profilu a hesla:

Při přihlášení do rezervačního systému se pod vaším přihlašovacím jménem zobrazí pole „Můj profil“ a kliknutím se zobrazí menu vašeho profilu.

 • nástěnka -zobrazení přihlášeného -počet rezervací a počet aktuálních bodů na daný týden

 • rezervace -počet vašich rezervací s uvedeným datem a hodinou

 • uživatelské údaje -údaje člena LTC -vpřípadě neúplných údaj, prosíme, proveďte doplnění údajů

 • změna hesla -tuto volbu použijte tehdy, chcete-li změnit svoje stávající přihlašovací heslo,postup je následující, zadejte nejprve své dosavadní heslo, dále zadejte nové heslo obsahující 5 až 20 znaků a opakujte pro ověření, poté stiskněte uložit a objeví se zpráva o úspěšné změně hesla. Nestane-li se tak, akci opakujte.

Práce s rezervacemi rekreantů:

1. V levé části obrazovky je kalendář, který zobrazuje aktuální měsíc se zobrazením aktuálního dne. Kalendář lze posouvat po měsících pomocí kliknutí na šipky vedle názvu měsíce.

2. Budete-li si chtít pouze prohlížet stav rezervací na kurtech v libovolný den, klikněte na požadovaný den v kalendáři a zobrazí se vám rezervace kurtů na tento den.

3. Jako členové tenisového klubu LTC Mladá Boleslav máte oprávnění si rezervovat kurty, které nejsou obsazeny „závodním tenisem LTC MB“ (modrá barva rezervací) , „zápasy a turnaji LTC MB“ (červená barva rezervací) nebo „partnery LTC MB“ (šedá barva rezervací).

4. Rušení a obsazování dané hodiny na kurtu je možné maximálně do ½ hodiny před jejím aktuálním začátkem. Poté má toto oprávnění manipulace s hodinou pouze správce kurtů.

5. Budete-li chtít aktivně zadávat nebo rušit rezervace na ,které máte oprávnění, musíte být patřičně přihlášeni (viz.výše uvedený postup)

6. Vložení rezervace:Po přihlášení do systému a vybrání daného dne v kalendáři, se vám „otevřou“ příslušná pole patřící ke dvorci a času rezervace. Máte-li oprávnění na vložení rezervace, kurzorem myši přejeďte na požadovanou volnou hodinu a klikněte na + (zadej rezervaci) nacházející se v rozvrhu . Objeví se vám obrazovka stypem rezervace (zadáte rekreační tenis) dále s informacemi o hodině , kterou hodláte obsadit a začátek rezervace včetně této hodiny (vpřípadě rezervace na více hodin vyberete vždy začátek hodiny kterou budete končit). Vyberte kliknutím druh hry (dvouhra nebo čtyřhra) a dále vyberte hráče, kteří se dané hry zúčastní, poté kliknete na tlačítko „rezervovat“.Rezervace se provede a na obrazovce se objeví zpráva o úspěšném provedení akce,, Rezervace kurtu č. X, pro den: XX.XX.XXXX, v čase: XXh -XXh byla v pořádku vložena. Děkujemenebo červená zpráva o tom proč se rezervace neprovedla ,, Nepodařilo se nám vložit rezervaci pro xx hodinu, prosíme zkuste to znovuO úspěšné rezervaci se můžete ještě přesvědčit tak, že se vrátíte do přehledu rezervací buď kliknutím na den v kalendáři nebo na hodinu, kterou jste právě obsadili -měla by být vámi obsazená (zelená nebo žlutá barva pozadí hodiny) a také odkaz v ní se změnil na „zruš“. Umístíte-li kurzor myši na tuto hodinu, můžete vidět podrobnější informace o rezervaci (to se týká i ostatních rezervovaných hodin).

7. Zrušení rezervace: Po přihlášení do systému a vybrání daného dne v kalendáři, se vám „otevřou“ příslušná pole patřící ke dvorci a času rezervace. Máte-li oprávnění na zrušení (jste zadavatelem dané rezervace), klikněte na odkaz (tlačítko) „zrušit“ nacházející se v rozvrhu rezervací. Objeví se vám obrazovka s informacemi o hodině, kterou hodláte zrušit. Kliknete-li na tlačítko „stornovat“, zrušení se provede a na obrazovce se objeví zpráva o úspěšném provedení akce. Vy se o něm můžete ještě přesvědčit, tak že se vrátíte do přehledu rezervací na den v kalendáři “a hodina, kterou jste právě zrušili, by měla být volná a tedy odkaz v ní se změnil na „+“ (zadej rezervaci)

8. Volba „odhlásit“. Ve vlastním zájmu je dobré se po provedení plánovaných rezervací ze systému odhlásit, aby nedošlo k zneužití vašeho přihlašovacího heslajinou osobou, která bude mít k tomuto počítači přístup v době vaší nepřítomnosti.

 Popis kreditního (bodového) systému v rámci rezervací:

Kreditní systém hodnocení rezervací byl vytvořen na základě velké vytíženosti rekreačních dvorců v pracovních dnecha to v času od 16,00hod. do 18,59hod. Cílem je spravedlivý způsob přerozdělení rezervací v tuto dobu na všechny členy LTC MB hrající tenis rekreačně. Systém rezervací je možné provozovat díky internetovému připojení, které je v areálu LTC MB k dispozici.
 • Každý člen LTC MB, který provozuje rekreační tenis, má k dispozici na každý týden stejný počet kreditů(bodů), které může svými rezervacemi „utratit“ (tato suma je na 6kreditů-bodů). •1hodina dvouhry je v pracovní den od 16,00hod. do18,59hod ohodnocena 2body.
 • 1hodina čtyřhry je v pracovní den od 16,00hod. do18,59hod ohodnocena 1bodem.
 • Každý člen si tedy může v průběhu jednoho týdne v času od 16,00hod. do 18,59hod sehrát např.3hodiny dvouhry nebo 6hodin čtyřhry –vyplýtvá tak svou porci kreditů na týden.
 • Systém hlídá, aby nedošlo k vložení rezervace s hráči, kteří mají svou sumu kreditů na týden již vyplýtvanou a takovou rezervaci neumožní.
 • Při vkládání rezervace lze ještě před jejím uložením zkontrolovat, aktuální stav bodů hráčů, kteří jsou před vyplněny v polích: hráč 1 až hráč 4.
 • "Neutracené“ body každého člena se nepřevádí do dalšího týdne.
 • Nebude-li kurt rezervován ½hodinu před daným začátkem, může na něm hrát kdokoli z členů a body se mu nezapočítávají –rezervování se nezapisuje do systému.
 • Zrušení rezervace je umožněno do času maximálně ½hodiny před daným začátkem rezervace.
 • Rezervování může probíhat 7dní dopředu od aktuálního dne. 7.den se otevře pro rezervování vždy o půlnoci.
 • Rezervaci může zrušit pouze člen, který ji zadával nebo správce
 • Hráč, který nemá možnost rezervovat si hodinu na kurtu sám (nemá přístup k internetu), se může obrátit na jiného člena klubu,který má do systému rezervací přístup nebo na správce, kterýmu hodinu v systému rezervuje.
 • Hraní jakéhokoli hráče-nečlena (platí si jednotlivou hodinu hraní) vkládá do rezervací správce.
 • Body nejsou přenositelné na jiného hráče.
 • Správce dohlíží na shodu zadávání jednotlivých rezervací v systému s fyzickými jmény hráčů na kurtech a při porušování(zneužívání)systému (např. na kurtu nebude hrát hráč, který je zapsán) je oprávněn udělit na daný týden tzv .mínus body podle svého uvážení. Tyto záporné body se promítnou do sumy kreditů (bodů) postiženého hráče.
 • Zůstane-li kurt rezervován a nikdo se nedostaví do 10minut od začátku může být obsazen kýmkoli, jak tomu bylo doposud a hráči , který rezervaci zapomněl zrušit, správce může přidělit mínus body.
 • V případě, že hra na rezervovaném kurtu nemohla proběhnout vlivem nepříznivého počasí a zadavateli v danou dobu není systémem povoleno její zrušení, požádejte (ještě tento den) správce o její zrušení. Body se vám tímto zásahem samozřejmě nezapočítávají do povolené sumy bodů určené na týden.LTC MB si vyhrazuje právo rušit rezervace rekreačních hráčů v případě, že se např. daný turnaj vlivem špatného počasí nestihne dohrát do původně plánovaného času. Ujistěte se tedy, pokud to je možné, o stálosti vaší rezervace v systému.