Každému členu klubu vzniká povinnost uhradit řádně a včas členský roční příspěvek v předepsané výši.  

Členské roční příspěvky:

muži a ženy 500 Kč
žactvo, dorost, studující, senioři  200 Kč

 Hrací předplatné (povinně **všichni hráči s regitrací u ČTS), ostatní dobrovolně:

ženy, muži 2 800 Kč
manželské páry (2x 2.300,-- Kč) 4 600 Kč
senioři a invalidní důchodci skupiny II. a III. (potvrzení ČSSZ) 1 800 Kč
senioři (dopolední hraní do 15:00, soboty, neděle celý den)   1 300 Kč
žactvo, dorost, studující do 26 let 1 800 Kč
žactvo, dorost, studující do 26 let 1 800 Kč

Za seniory jsou považováni muži narození v roce 1957 a dříve, ženy narozené v roce 1959 a dříve

Sleva pro dalšího souzence ve skupině:

2 sourozenci 3 300,- Kč celkem
3 sourozenci 4 500,- Kč celkem